Su isitmə cihazlarına qaz və ya digər isidici olmayan və istifadə edilməyən yerlərdə üstünlük verilir. Hamam və ya mətbəx kimi isti su tələbinin olduğu yerlərdə istifadə edilir. İçərisində daima isti su mövcuddur və davamlı olaraq isti su ehtiyacını qarşılayır.

Su qızdırıclar necə çalışır? Öncəliklə istifadəçi isitmə səviyyəsi müəyyən edir. İstənilən dərəcəyə gətirildikdən sonra bu bu cihaz içərisindəki suyu həmin dərəcəyə qədər isidir. Bəzi su isidici cihazlarda iş prinsipi avtomatlaşdırılıb. Belə ki, su müəyyən edilən istilik dərəcəsinə gəldikdən sonra cihaz isitmə prosesini stoplayır. Su soyuduqdan sonra yenidən işə düşərək suyu isitməyə başlayır.

Aristonu tez-tez söndürüb yandırmaq məsləhət deyil. Lakin uzun müddət istifadə etməyəcəksinizsə, söndürə blərsiniz. Su qızdırıcını söndürmək enerjiyə qənaət etmək demək deyil. Çünki quruluş etibarilə su isidicilər izolyasiyalı bir maddədən hazırlanıb. İçindəki mövcud suyun istiliyini təxminən 24 saat müddətində qoruya bilir. Gün ərzində su qızdırıcıya ehtiyacınız olmasa da onun işə düşməsi 10 dəqiqədən ibarət olur. Bu vəziyyət isə enerji sərfiyyatına çox böyük bir yük deyil. Su qızdırıcını söndürmədən istifadə etsəniz, rahatlıq və qənaət əldə etmiş olarsınız.

Su qızdırıcı cihazlar qazan, isidici, termostat, təhlükəsizlik vintili, siqnal lampaları və s. kimi hissələrdən ibarətdir. Su qızdırıcıdan istifadə etməyin hansı üstünlükləri və çatışmazlıqları var? Üstünlüklərindən ən birincisi daima isti suyun mövcud olmasıdır. Həmçinin suyu istədiyiniz dərəcədə qızdıra bilərsiniz. İstifadəçinin tələblərinə uyğun olaraq sistemləşdirilə bilər. Çatışmazlığı isə elektrik sərfiyyatına yük olmasıdır. Lakin əgər olduğunuz məkanda başqa isitmə cihazı yoxdursa, isti suyu ancaq su qızdırıcılarının köməkliyi ilə rahat şəkildə əldə edə bilərsiniz.