Fantastika, Mistika

Daha çox göstər

Göstərilib: 24 Toplam: 191

 ƏvvəlSonra 
Məhsul : 191    Səhifə : 8    
Gözlə görülməyən və təbiət üstü qüvvələrə olan maraq, mistikaya olan rəğbət insanların fantastik əsərlər yaratmasına gətirib çıxarıb. Fantastik əsərlər bizə real dünyadan çox uzaqda, xəyal gücünün rəhbər olduğu bir dünya yaradaraq qorxulu hekayələr danışır. Bu hekayələr real həyatda yaşanmayan hadisələrdən ibarətdir. Bu hekayələrdə var olmayan məxluqlar, danışan heyvanlar, canlanan ağaclar, qəribə və qorxulu hadisələr fizika qanunları nəzərə alınmadan danışılır. Üstəlik, bu fantastik hadisələr, fantastik, olmayan bir dünyada gerçəkləşir. 
Bu fantastik əsərlərdə texnoloji inkişafdan söhbət gedə bilməz. Onun yerinə cadular sujet xəttinin əsasını təşkil edir. Üstəlik, bu cadular “qismət açmaq” caduları deyil... Fantastik əsər qəhrəmanları bu cadulardan istifadə edərək bir yerdən başqa bir yerə uçur, 100 km o tərəfi görə bilir, özlərini qoruyacaq alətlər düzəldə bilir və pisliklərlə savaşırlar. 
Fantastik əsərlər oxuyucunu real həyatdan uzaqlaşdırır və ona deyir ki “inanıb inanmamaq məsələsini bir kənara qoy”. “Mən sənə bir hekayə danışacam, axıra qədər inanırmış kimi hərəkət elə”. 
Nağıllar da fantastik janrdadır. Lakin nağıllarla fantastik janrda yazılan əsərlərin fərqli cəhətləri mövcuddur. Məsələn, fantastik janrdakı roman və hekayələr irihəcmli əsərlərdir. Nağıllar isə daha kiçik həcmlidir. Fantastik əsərlərin yazarı var, lakin nağıllar xalq ədəbiyyatına daxildir və bir yazarı yoxdur. Nağılın əvvəlində yaxşı və pis obrazlar əsərin axırına qədər olduqları kimi qalırlar. Lakin fantastik janrdakı digər əsərlərin əvvəlində xeyir kimi təqdim edilən obraz əsərin sonunda şər qismində qarşımıza çıxa bilər. Fantastik əsərlərin nağıllarla oxşar cəhəti olmasına baxmayaraq, fantastik əsərlər daha çox universaldır. Fantastik romanlar universal məsələləri zaman, məkan, yerli adət ənənə kimi nüanslardan çox uzaqdır. Bu cəhətinə görə fantastik əsərlər daha çox kütləyə xitab edə bilirlər. Fantastik romanlar real həyatla ayaqlaşmayan cəhətləri özündə daşıyır. Lakin yaşadıqları dünyaya aid bəzi elementləri də oxuyucuya fərqli dillə çatdıra bilirlər. İnsanların fantastik romanlarını daha çox sevməsinin bir səbəbi də onları yaşadıqları dünyadan çox uzağa aparıb, xəyal güclərini daha da qüvvətləndirməliridir. 
Siz də, bir-birindən maraqlı fantastik əsərləri unimall.az saytından əldə edin.