Tarix, hüquq

 ƏvvəlSonra 
Məhsul : 47    Səhifə : 2    

İndiyə qədər tarixi hadisələrin əks olunduğu, bəzi qaranlıq məqamların aydınlandığı bir çox dildə, minlərlə yazar tərəfindən kitablar yazılıb. Tarixi bir daha anlamamıza və daha dərin düşünməyimizə səbəb olacaq bəzi kitabları sizinçün təqdim edirik:

 

Muhammet Kutlu – Qırmızı kitab. İddia edirik ki, bu kitabı oxuyanlar, “Əgər Türkiyə hakimiyyəti başına belə bir lider keçərsə?” düşüncəsinə qapılacaqlar. Türkiyə və Asiyanın əvvəlki işıqlı günlərinə qayıtmasını hədəf seçən xarizmatik bir lider. qorxmaz, sui-istifadəyə, rüşvətə, Qərbli çıxar qruplarına bulaşmamış biri…

Corc Armstronq - Rotsild pul imperatorluğu dərin yəhudi dövləti. “Pul imperatorluğu” əsəri II Dünya Müharibəsi ərəfəsində yazılıb və Amerika Vətəndaş Müharibəsindən başlayaraq II Dünya Müharibəsinə qədər böyük tarixi dövrü əhatə edir. Müəllif, tarixi faktlar, rəsmi dövlət sənədləri, məxfi xidmətlərin hesabatları vasitəsilə öz həmvətənlərinə – amerikalılara başlarının üstünü almış gizli təhlükə haqqında xəbərdarlıq eləməyə çalışır. Müəllifə görə bu təhlükə – yəhudilər, konkret Rothschild ailəsinin yaratdığı nəhəng pul imperatorluğudu. Kitabdakı hadisələrin orbiti rolunu oynayan “Yəhudi protokolları”nda Rothschild pul imperiyasının necə yarandığından, yəhudilərin bütün dünyanı ələ keçirmək planlarından, onları reallaşdırmaq üçün istifadə etdikləri üsullardan bəhs olunur.

Məzahim Mustafazadə - Furer orkestrinin son melodiyası. Kitab, tarixin maraqlı, həm də bir çox fəlakətlər törətmiş şəxsiyyət-lərindən biri olan Hitlerin ölümündən sonra iyirmi dörd nəfər yüksək rüt-bəli zabit və dövlət xadiminin həyatından və sonrakı aqibətindən bəhs edir. Bu tarixi araşdırmada, həmçinin ölüm və həbs düşərgələri haqqında ayrı-ayrılıqda maraqlı faktlar yer alıb.

Məhəmməd Əsəd Bəy – Şərqdə neft və qan. Kitabda XIX əsrin sonlarında və XX yüzilin əvvəlində Bakı şəhəri, burdakı neft maqnatlarının həyat tərzi, Suraxanıdakı Atəşgah və onun tarixi, azərbaycanlıların adət-ənənələri, Azərbaycanda yaşayan almanların bu ölkədəki tarixi, daşnak-bolşevik cütünün 1918-ci ilin 30 mart 1 aprel tarixlərində azərbaycanlıra qarşı törətdiyi soyqırımı, Bakı komissarlarının rejimindən İrana və Türküstana qaçmış milli burjuaziyanın məşəqqətləri, 26 Bakı komissarlarının Türküstanda güllələnməsi, Türküstan və İran həyatı gənc yazıçının göz şahidliyi ilə oxunaqlı bir dildə təsvir olunur. 
Roman 1920-ci ildə Bakıdan ayrılandan cəmi doqquz il sonra çap olunur.