Qışda içimizi isidən, yayda isə sərinləşdirən unikal içki hansıdır? Əlbəttə çay!

Çay gündəlik həyatımızda istifadə etdiyimiz ən gözəl və faydalı içkilərdən biridir. Rəngi, ətri insanı bihuş etdiyi kimi dadı da, isti-isti içməyimiz də ayrıca zövq verir. Çayın sağlamlıq baxımından da faydalıdır. Haşlayaraq suyunu içdiyimiz çay – bir ağacın qurudulmuş yarpaqlarından ibarətdir. Çay ağacı 13 metr hündürlükdə bir ağacdır. Hindistan, Yaponiya və Çində 16-a qədər növü mövcuddur. Bizim ölkəmizdə də çay tarlaları, çay ağacları mövcuddur. Çay növləri yarpağın yaşına, cinsinə və hazırlanma formasına görə dəyişir. Çayın qara çay, yaşıl çay, kirəmit çay, yalancı çay, ağ çay kimi növləri vardır.

Qara çay.

Bir iki gün havada qurudulan yarpaqlar daha sonra bükülərək mayalandırılır. Mayalanma zamanı çaydakı dənəciklər parçalanır və yarpaqlarda xüsusi ətir meydana gəlir. Çay mayalandıqdan sonra yarpaqları qovrulur.

Yaşıl çay

Yaşıl çay əldə etmək üçün yarpaqlar havada qurudulur və daha sonra su buxarına tutulur. Sonra da bükülür, qovrulur və çivitlə boyanır.

Qırıntı çay

İncə budaqlar, töküntülər ayrıldıqdan sonra yalnız parçalanmış yarpaqlardan hazırlanır. Kirəmit çayı, yarpaq artıqlarıyla sapların təzyiqlə birləşdirilməsindən düzəldilir. Çində və Rusiyada kirəmit çayını südə və yağla bişirərək yeyirlər.

Ağ çay

Əksərən Çinin güneyindəkı dağlıq ərazilərdə olur. Bu bitkinin tomurcuqları və yarpağı toplanır. Ağ çayın digər çaylara nəzərən kafein dəyəri daha aşağıdır. Ağ çay toplandıqdan sonra soldurulur və qurudulur. İsti məkanda quruyarsa qırmızı, çox soyuq məkanda qurudularsa qara rəng alır.

Oolonq çayı

Digər çay növlərinə görə çox da tanınmır. Lakin qərbdə çay sevən insanların diqqətini özünə cəlb edə bilib. İstehsalı ən çətin olan çaylar arasındadır. Keyfiyyəti və onu hazırlayan ustanın əl bacarığı bu çayın istehsalında ən önəmli faktorlardandır.