Sürət qutusu yağları

Champion OEM SPECIFIC ATF MB
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Champion ECO FLOW MULTI VEHICLE ATF FE
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
-25%Endirim
Champion OEM SPECIFIC ATF MB FE
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Champion NEW ENERGY ATF DIII
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Champion OEM SPECIFIC ATF LIFE PROTECT 6
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
-11%Endirim
Mobil ATF 3309
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Mobil Mobilube GX 80W90
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
-13%Endirim
Mobil ATF LT 71141
Qiymət üçün əlaqə saxlayın

Sürət qutuları hidromexaniki ötürücü qurğulardır. Bu qurğularda istifadə edilən yağlar təkcə sürtgü vasitəsi deyil, həm də yüksək iş gərginliyinə və temperatur dəyişikliklərinə məruz qalan işlək vasitə rolunu oynayır. Belə şəraitdə yalnız orijinal və keyfiyyətli məhsullar öz funksiyalarını düzgün şəkildə yerinə yetirə bilərlər. Avtomatik ötürücü sürət qutuları üçün istifadə edilən yağlar ATF (Automatic Transmission Fluid) simvolu ilə istehsal edilir.

ATF xüsusilə aşağı temperaturlarda zəruri olan yüksək axıcılığa malik olmalıdır. Sürət qutusuna tökülən yağın qızarkən həddən artıq duru olmamasının qarşısını almaq üçün ona xüsusi qatılaşdırıcı maddələr əlavə edirlər. Həmin qatılaşdırıcı maddələr yalnız yüksək temperaturlarda öz təsirini göstərə bilir. Bundan başqa, yağa həmçinin sürtünmə, köhnəlib xarab olma, köpüklənmə, oksidləşmə əleyhinə modifikatorları və digər qatqı maddələri əlavə edirlər. 

Təəssüf ki, ATF-nin vahid təsnifatı mövcud deyil. Bu mayelər dünyanın müxtəlif ölkələrində bir çox şirkətlər tərəfindən istehsal edilir. 80-ci illərin əvvəllərində General Motors kompaniyası “Dexron” ticarət markasını qeydə aldırdı. Bundan sonra Ford şirkəti öz məhsulu “Mercon” markalı məhsulun spesifikasiyasında ATF üçün texniki tələbləri bəyan etdi. Lakin ATF məhsulları avtomobilqayırma şirkətləri tərəfindən deyil, neft emalı müəssisələri tərəfindən istehsal edilir. Nəticədə ATF-in hər bir növü bir çox avtomobil istehsalçılarının buraxdığı avtomobillərin spesifikasiyalarına görə fərqlənir. ATF məhsulunun etiketində bu barədə mütləq qeyd olmalıdır.

Avtomatik ötürücü sürət qutusuna ATF əvəzinə hər hansı başqa mayenin tökülməsi qutunun sıradan çıxması ilə nəticələnir. Eyni zamanda, avtomatik transmissiyalar (“transmissiya” və “ötürücü sürət qutu” eyni anlayışlardır) üçün yağlar adi ötürücü qutularda da işlədilmək üçün çox yararlıdır. Həmçinin, sizin aldığınız ATF avtomobilinizin avtomatik ötürücü sürət qutusunun istismarı üçün təlimatda tövsiyə edilən yağdan bir pillə aşağı kateqoriyalıdır. Belə yağı istifadə etmək olmaz, lakin müəyyən hallarda avtomatik ötürücü sürət qutusuna bu cür yağın tökülməsinə yol verilir. Bundan sonra ilk fürsətdə məhz sizə lazım olan sürət qutusu yağından istifadə etməyiniz məsləhətdir.

Sizə lazım olan sürət qutusu yağlarını unimall.az saytından əldə edə bilərsiniz.