dergilerDergiler

Dərgi dövri çap nəşridir. Dərgi qəzetdən həcm və məlumatlandırma üsulu fərqlənir. Burada əsas rolu informasiyanın çatdırılma sürəti deyil, məzmunu və keyfiyyəti oynanır. Dərgilərdə nadir hallarda reportaja rast gələ bilərsiniz, lakin müsahibələr və analitik məqalələr dərgiyə xarakterik xüsusiyyətləridir.

Dergiler auditoriya və tematik xüsusiyyətlərə görə bölünür. Birinci qrupa qadın, gənclər, regional və digər dergiler daxildir. Tematik dərgilərə tarixi, texniki, tibbi və s. dərgilər aiddir.
Dərgi ilk növbədə müasir oxucunun maraq göstərdiyi müxtəlif məsələlər üzrə əlavə məlumat mənbəyidir. Bura siyasət, iqtisadiyyat, elm və mədəniyyət məsələləri daxildir.

“Journal” sözü fransız mənşəlidir və gündəlik kimi tərcümə olunur.

Dərginin yaranma tarixi 1665-ci ilə təsadüf edir.

Həmin il dünyanın ilk jurnalı “Journal des scavans” nəşr olundu. Dərginin əsas inkişaf dövrü XIX əsrin sonlarına təsadüf edir. Bu, kapitalizm və burjuaziyanın inkişafı sayəsində baş tutdu. Texnologiya və sənayenin müxtəlif sahələrinin inkişafı ictimaiyyət nüməyəndələri arasında elmi bilikləri artırmağa sövq etdi.

Hər sahədəki dərgilər ilk növbədə ikinci dərəcəli məlumat daşıyıcıları kimi, sonra isə əsas məlumat mənbəyi kimi dərc edilmişdir.

Bu gün dünyada çox sayda dergiler çap olunur və onlara qarşı böyük maraq var. Ümumiyyətlə, dergiler aşağıdakı meyarlara əsasən təsnif edilir: oxucu auditoriyası, coğrafi əhatə dairəsi, informasiya xarakteri, nəşr orqanı, məlumatın təqdim edilməsi, tematik istiqamət və nəzərdə tutulan məqsəd. Dərgilərin müxtəlif kateqoriyalara ayrılması nəşriyyatın işi üçün vacibdir və oxuculara hər hansı bir dərginin axtarışı zamanı kömək edir. Məsələn, ev xanımı kulinariya dərgisi almaq əvəzinə, avtomobil haqqında olan dərgini almaz.

Son zamanlar bir çox mövzuları əhatə edən dergiler populyarlaşıb.

Həmçinin bu nəşrlərin növlərinə diqqət yetirmək lazımdır: jurnal-qəzet, jurnal-protokol, jurnal-kitab, jurnal-dərslik, jurnal-kataloq, jurnal-gündəlik, jurnal-xronika. Sizə Kitabevim.az saytında olan dərgilər ilə tanış olmağı tövsiyyə edirik.

Dərgilərin nəşrinə oxucu auditoriyası olduqca böyük təsir göstərir. İstənilən dərgi ilk növbədə oxucular üçün nəzərdə tutulur. Bunun üçün də dərginin formalaşması birbaşa oxuculardan asılıdır.

Unimall.az saytında siz ən sərfəli qiymətlərlə dergiler əldə edə bilərsiniz. Həmçinin siz digər kateqoriyadan olan Ofis ləvazimatları məhsullarına baxa bilərsiniz.