Biznes və sənaye

Alice A747
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Stellaj
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Rezak 18mm ONLAYT 82956
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Rezak 18mm ONLAYT 82957
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Rezak 18mm ONLAYT 82955
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Akkumulator AA 1,2V Navigator 94463
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Akkumulator AAA 1,2V Navigator 94461
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Batareya  CR1620 Lithium 3V Navigator 94780
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Batareya  CR1616 Lithium 4V Navigator 94779
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Batareya  CR1220 Lithium 3V Navigator 94778
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Batareya  CR2032 Lithium 3V Navigator 94765
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Batareya  CR2025 Lithium 3V Navigator 94764
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Batareya  CR2016 Lithium 3V Navigator 94763
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Batareya  6LR61 Arkaline 9V Navigator 94756
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Lampa E14 LED 8,5W 6500K Navigator 61332
Qiymət üçün əlaqə saxlayın

senaye

Senaye iqtisadiyyatın ən vacib sahələrindən biridir. Başqa sözlə, senaye bir sıra müəssisə, yəni fabriklər, emal alətlərinin istehsalı, xammalın hasilatı ilə məşğul olan birləşmələrdir.

Sənayenin sahələrinə aiddir: alüminium, avtomobil, tikinti, mədənçilik, neft-kimya və kimya, metallurgiya, elektrik və elektron, enerji, tökmə, bələdiyyə, aviasiya, mexaniki, qida, offshore, kağız, gəmiqayırma, tekstil və nəqliyyat.

Öz növbəsində, sənayenin özünü də çıxarma sənayesinə və emal sənayesinə bölmək olar.

Çıxarma sənayesinə mədənlərin çıxarılması və zənginləşdirilməsi, balığın və digər dəniz məhsullarının tutulması daxildir. Emal sənayesinə isə neft-kimya, tekstil və s. aiddir. Bundan əlavə, sənaye milli iqtisadiyyatın aparıcı sahəsidir.

Ölkələrin uğuru senaye göstəriciləri ilə ölçülür.

Senaye istehsalı baxımından ən müvəffəqiyyətli ölkələr: Çin, ABŞ, Hindistan, Rusiya, Yaponiya, İndoneziya, Almaniya, Səudiyyə Ərəbistanı, Meksika, Cənubi Koreya, Braziliya, İran, İngiltərə, Fransa, İtaliya, Kanada, Türkiyə, Tayland, Misir və Polşa.

Siyahıdan göründüyü kimi, Çin dünyanın lider istehsalçısıdır çünki dünya istehsalının demək olar ki, dörddə biri ona (24,45%) məxsusdur.

Azərbaycanın əsas sənaye sahələri yanacaq-enerji kompleksi, qaz sənayesi, elektrik enerjisi, maşınqayırma və kimya sənayesi, metallurgiya, ağac sənayesi, tikinti materialları və qurğuları, yüngül və yeyinti sənayesir.

Bizim saytda siz Buzovna Şitili firmasının məhsulları ilə tanış ola bilərsiniz. Həmçini digər kateqoriyalara nəzər yetirməyi unutmayın. Məsələn, Təmir və tikinti xidmətlri.