Orqanizm quruluşunun atomları amin turşularıdır. Hətta onu bədənimizin “tikinti materialı” da adlandıranlar var. Orqanizm amin turşularından fizioloji fəaliyyətə malik olan xüsusi zülal toxumaları, peptid hormonları, fermentləri və digər birləşmələri sintezləşdirir. Həmçinin zülalların da yaranması üçün vacib olan amin turşuları neyromediatr funksiyasını da yerinə yetirir. Neyromediatrlar isə sinir hüceyrələri arasında impulsları ötürmə funksiyasına malikdirlər. Bunun nəticəsində beyin normal fəaliyyət göstərir. Yəni bunu demək mümkündür ki, beynin normal fəaliyyəti müəyyən mənada amin turşularından asılıdır. Amin turşuların yetərli miqdarda mövcud olması bədəndəki vitamin və mineralların da öz funksiyalarını yerinə yetirmələrini təmin edir.

Amin turşuları əvəzolunan və əvəzolunmayan amin turşuları olmaqla 2 yerə bölünür. Elm dünyasının tanıdığı amin turşularının növləri 20-dən çoxdur. Bitki və bakteriyaların bir çoxu onların varlığı üçün mühim əhəmiyyət kəsb edən bütün amin turşularını adi orqanik olmayan birləşmələrdən sintez edə bilirlər. İnsan və heyvan orqanizmaları isə amin turşularının böyük əksəriyyətini orqanik məhsul və ya azotdan sintez edə bilir. Bu amin turşuları əvəzolunur. Bəzi amin turşuları da var ki, orqanizm onları sintez edə bilmir. Bu amin turşuları isə əvəzolunmazlar qrupuna daxildir. Bu amin turşuları qidaların tərkibində insan orqanizmasına daxil olmalıdır. Əvəzolunmayan amin turşularının insan orqanizmində azalması çəki itkisinə, maddələr mübadiləsində pozuntulara gətirib çıxara bilər.

Orqanizmanın nə qədər əvəzolunmaz amin turşusuna ehtiyacı var? Bu, insanın yaşından, cinsiyyətindən və bəzi digər məqamlardan asılıdır. Böyüklər əvəzolunmayan amin turşularını gün ərzində 1 qr qəbul etməlidir. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, amin turşuları insan orqanizmasına yeməklərin tərkibində daxil olur. Amin turşularının miqdarı isə yeyilmiş zülalların tərkibində onların nə qədər olmasından aslıdır. Bununla birlikdə son dövrlərdə xüsusilə idmanla məşğul olan insanlar arasında amin turşuları qida əlavəsi olduqca geniş yayılıb. Bunun da əsas səbəbi, bədənin öz gücünü itirməməsi, əvəzolunmaz amin turşularının daha düzgün şəkildə və miqdarda qəbul edilməsinin zəruriliyidir. Bununla birlikdə qida əlavəsi qəbul edərkən mütləq həkiminizdən razılıq alın.