Kalkulyator; aritmetik əməliyyatları çox qısa müddətdə aparmaq üçün bir vasitədir. Riyazi proseslərin hesablanması üçün alətlərin düzəldilməsi qədim dövrlərdən bəri insanların məşğul olduğu mövzudur. Çünki riyazi əməliyyatlar hər gün insanları çətinə salan məsələlərdən biridir.

Romada, Yunanıstanda, Misirdə və Çində kalkulyatorlar fərqli şəkildə və riyazi hesablamaları asanlaşdırmaq üçün müxtəlif ölçülərdə ixtira edilmişdir. E.ə 560-cı ildə Pythagoras vurma cədvəlini tapdı və insanlar daha qısa vaxtda bir neçə rəqəmi vuraraq tapa bildilər. O vaxtdan bəri xalqın zehinlərində xüsusi bir yerə malik olan vurma cədvəli qısa müddətdə vurma əməliyyatını şifahi olaraq gerçəkləşdirməyi stimullaşdırdı. Vurma cədvəli hələ də vacib məsələdir və bu gün də istifadə olunur. Orta əsrlərdə müxtəlif hesab tabloları istifadəyə verilmişdi, lakin onların heç biri istənilən hədəfə çatmamışdır.

Napier loqaritmanı kəşf edib bunu mexanikləşdirdi. Bu hadisə bütün riyazi hesabların mexanikləşdirilməsini stimullaşdırdı və bütün insanlara böyük bir informasiya mənbəyi oldu. 1642-ci ildə toplama və çıxma əməliyyatlarını yerinə yetirən ilk bəsid hesablama maşını ixtira edilib. 1671-ci ildə isə Leibniz ard-arda toplama qanununa əsaslanan ilk vurma mexanizmasını ixtira etmişdir. Komputerlərin əsaslandığı qanuna yer verən daha təkmilləşdirilmiş cihaz isə XIX əsrdə ingilis ixtiraçı Babbage tərəfindən hazırlanmışdır. 1940-cı illərdən sonra elektrik və elektromaqnitik üsullardakı başlıca inkişaflar çox qısa müddətdə və heç bir problemsiz işləməyə və kiçik ölçülü elektron kalkulyatorları yaratmağa imkan yaradıb.

Biznes həyatında elektron beyin adlandırıla bilən kompüterlərin istifadəsi iş yükünü yüngülləşdirdi və daha az vaxtda daha çox iş görməyə imkan yaratdı. Biznes həyatında istifadə olunan kompüterlərin növləri pilləlidir və 1 saniyədə ən mürəkkəb hesablamaları yerinə yetirmək qabiliyyətinə malikdir. Nömrələr və ya simvollar elektromaqnit dövrələrdən ibarət olan maşının yaddaşında saxlanılır. Ümumi təyinatlı kompüterlər demək olar ki, hər cür hesablamalarda istifadə edilə bilər. Hər bir xüsusi proses üçün xüsusi kompüter proqramları hazırlanmışdır.