Memuarlar, bioqrafiyalar, aforizmlər

Stephen Hawking – Mənim tarixçəm
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Dərbənddən Başlayan Əzablı Yol
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Nevzat Kösoğlu – Şəhid Ənvər Paşa
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Anna Frank – Gündəlik
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Ziqmund  Freyd – Sevgi məktubları
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Adolf Hitler - Siyasi vəsiyyətim
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Məlalə Yusizfzey – Məlalə Mənəm
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Lev Tolstoy – Etiraf
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Sofya Tolstaya – Mənim həyatım
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Çingiz Aytmatov – Seçilmiş əsərləri
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
İrvinq Sroun – Yaşamaq yanğısı
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Dilbər Axundzadə - Müşfiqli günlərim
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Səməd Vurğun xatirələrdə
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Həsən bəy Zərdabi xatirələrdə
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Üzeyir Hacıbəyli xatirələrdə
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Ceyhun Hacıbəyli – Xatirələr
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Daha çox göstər

Göstərilib: 24 Toplam: 330

 ƏvvəlSonra 2 - 14
Məhsul : 330    Səhifə : 14    

İndiyə qədər bioqrafiya janrında yazılan bir sıra kitablar, xatirələr mövcuddur. Bunlar arasında ən çox oxunan kitabları sizə təqdim edirik.

Dilbər Axundzadə – “Müşfiqli günlərim” “Əziz oxucu, Dilbər Axundzadənin «Müsfiqli günlərim» xatirə əsərini heç bir nöqtə-vergülünə toxunmadan transliterasiya edərək sizin ixtiyarınıza veririk. Bəri basdan qeyd edirik ki, əsər Sovet dövrünün «qəddar və kəskin» təbliğatı ruhunda yazılıb. Çox güman cavan nəslin nümayəndələri əsərin bəzi yerlərini oxuyub «şoka» da düsəcəklər. Əsəri sovet təbliğatı əlamətlərindən təmizləmək üçün «senzura» da etmək olardı. Amma biz əsəri olduğu kimi sizin ixtiyarınıza veririk ki, o dövrün ab-havasını, təbliğat yönünü, saxta beynəlmiləlçiliyini özünüz hiss edəsiniz.” . Əsərin bir maraqlı cəhəti də budur ki, Dilbər Axundzadə xatirələr içərisində də xatirələrə yer ayırıb, bu da o dövr üçün az xarakterikdir, əsərdə Müsfiqi yaxından tanıyan bir çox insanların da xatirələrindən söz açılır...

Frans Kafka – “Milenaya məktublar”. Kitaba böyük Avstriya yazıçısı, “Qəsr” və “Dəyişilmə” əsərlərinin müəllifi Frans Kafkanın aşiq olduğu çex jurnalisti Milena Yesenskayaya ünvanlanmış məktubları daxil edilib. 1920-ci ilin yazında o, F.Kafkanın nəsrini çex dilinə tərcümə etməyə başlayıb, onların yazışmaları və sevgi macəraları da elə o zamandan başlanğıc götürüb və cəmi bir neçə ay davam edib. Kafkanın tərcümeyi-halını yazan Klod Davidin təbirincə desək, “onların eşqi yazıçının itmiş ümidinə və həyatına qüdrətli şəfəq saçsa da, sonradan heç vaxt olmamış bir boşluq yaradıb”. Kafkanın daimi qorxu hissi və Milenanın ziddiyyətli xarakteri onların xoşbəxtliyini qeyri-mümkün edib ki, dərc olunan məktublarda da bu haqda dönə-dönə bəhs olunur.

Hacı Zeynalabdin Tağıyev – Haqqında xatirələr. Kitabda görkəmli xeyriyyəçi, mesenat, sahibkar Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında onun müasirləri olmuş insanların xatirələri və oçerkləri toplanmışdır. Sağlığında “millət atası”, “müsəlmanlığın fəxri” adlarını qazanmış Hacı Zeynalabdin Tağıyevin həyat salnaməsini, onun sahibkarlıq və ictimai fəaliyyətini əks etdirən həmin xatirə və oçerklər bu böyük şəxsiyyətlə maraqlananlar üçün faydalı olacaqdır.

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə - Bir Türk Milliyətcisinin Stalinlə ixtilal xatirələri. Kitab Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Stalin və stalinizm haqqında 1954-cü ildə Türkiyədə çap etdirdiyi seriya məqalələrdən ibarətdir. Burada böyük vətəndaş XX əsrin əvvəllərində çarizmlə mübarizə gedişində Stalinlə bağlı hadisələri xatırlayır, bilavasitə iştirakçısı olduğu hadisələr fo-nunda Stalinin siyasi portretini yaradır, bu proseslərin xarakterini açır.