Son dövrlərdə aerobika ilə məşğul olanların sayı artıb.Fit bədən quruluşuna sahib olmaq istəyən xanımlar bu idman növünə müraciət edirlər. Aerobikanın insana faydaları nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə bu haqda nə bilirik?

Aerobika nədir? Əzələlər hərəkət etdiyi zaman maddələr mübadiləsi sürətlənir. Orqanizm enerji ehtiyatını sərf etməyə başlayır. Aerob hərəkət zamanı qan dövranı daha çox oksigen qəbul etdiyinə görə orqanizmin işi güclənir və fəallaşır. Aerobikaya nələr daxildir? Yerimə, qaçış, üzmə, konki, xizək velosiped və digər fəaliyyətlər aerobikaya daxildir. Qeyd edək ki, rəqs hərəkətləri ilə belə ürək qan damar sisteminin fəaliyyətini stimullaşdıra bilərik. Ümumi olaraq desək, musiqi sədaları altında yerinə yetirilən hərəkətlər kompleksi aerobika adlanıdırlıb. Sağlamlıq baxımından olduqca faydalı olan aerobika bütün dünyada geniş yayılıb.

Aerobikanın faydaları. Aerobika sayəsində biz oksigen tələbatı və onun təminatı arasında tənzimlənmə yarada bilirik. Aerobika zamanı qanın ümumi həcmi artır. Oksigenin dövretmə tezliyi sürətlənir, insan gərgin fiziki işə qarşı dözümlülük göstərə bilir. Ağciyərlər daha aktiv fəaliyyət göstərdiyinə görə uzunömürlülük artır. Orta əzələ möhkəmlənir və qanla təmin olunur. Pis xolestrinin miqdarı azalır və bunun nəticəsində ateroskleroz xəstəliyinin qarşısı alınır. Sümük – oynaq sistemi möhkəmlənir. İnsanın fiziki və emosional stresə qarşı dözümlülüyü artır. Həmçinin aerobika çəki atmanı asanlaşdırır.

Aerobikanın bir neçə növü var. Sağlamlaşdırıcı aerobika ən çox tələbat görən növdür. Bu hərəkətin təşkilində müxtəlif növ mütəxəssislər iştirak edirlər. İdman aerobikası isə asiklik hərəkətlərdən ibarətdir. Fasiləsiz və intensive şəkildə həyata keçirilir. Tətbiqi aerobika isə əsasən daha çox yardımcı aerobika olaraq bilinir.  Bununla birlikdə istənilən aerob məşqin əsasını yerimə, qaçış, eləcə də güc və elasitlik məşqlərində yerinə yetirilən hərəkətlər təşkil edir.