Ensiklopediyalar və təlim

Daha çox göstər

Göstərilib: 24 Toplam: 104

 ƏvvəlSonra 
Məhsul : 104    Səhifə : 5    

Ensiklopediya sorğu kitabıdır. Bu kitabda insan biliyinin bütün sahələri ardıcıl və əhatəli şəkildə izah edilir. Yunan dilindən tərcümədə biliklər dairəsi mənasına gələn ensiklopediyalara bunlar daxildir: biliyin bütün və ya ayrı-ayrı sahələrinə dair lüğət formasındakı məlumatlar kitabı, bütün bir elmi əhatə edən və əməli fəaliyyət sahələrindən bəhs edən yığcam informasiya xarakterli elmi nəşr, lüğət formasında elmi-sorğu. Universal ensiklopediyalar insanlar üçün ümumi sahələri təsvir edir. Xüsusi ensiklopediyalar isə yalnız bir sahə haqqında məlumat verir. Məsələn, tibbi ensiklopediya və s.

İlk ensiklopediya nümunələri antik Yunan dövrlərində yaranıb. İlk sistematik ensiklopediya isə Speusippos tərəfindən e.ə 370-ci ildə tərtib edilib. Platonun qohumu olan Speusippos heyvanlar və bitlki aləmi üzrə ilk ensiklopediyasını Homoia adlandırmışdı. Aristotel də öz dövründə mövcud olan bitkilərin adlarını toplu şəkildə qeyd etmiş, lakin hər hansı ensiklopediyanı təşkil edə bilməmişdi. Roma dövlət adamı Markus Posius Katoe e.ə 150-ci ildə “Markusun oğlanlarına kitablar” (die Libri ad Marcum filium) adlı toplu tərtib edir. Bu kitablar kənd təsərrüfatı, ritorika, tibb, döyüş texnikaları kimi sahələri pedaqoqika baxımından izah edirdi və bu toplular ensiklopediya hesab edilib.

Bizə gəlib çatan ən qədim ensiklopediya latın dilində yazılan sistematik məlumatlar toplusu Roma tarixçisi Plinius tərəfindən tərtib edilib. Təbiət haqqında yazılan və “Təbiətin tarixi” adlandırılan bu kitab 37 cild və 2493 fəsildən ibarətdir. Bu kitabda kosmologiya, coğrafiya, etnologiya, antropologiya, psixologiya, zoologiya, botanika, mineralogiya və metallurgiya haqqında məlumat verilmişdir. Əldə edilən məlumatlara əsasən deyə bilərik ki, bu kitabın təşkilində 500 kitab müəllifi iştirak edib.  

Azərbaycan dilində nəşr edilən ilk ensiklopediya 10 cildlik Azərbaycan Sovet ensiklopediyasıdır. 1976-1987-ci ildə nəşr edilən bu kitab kiril əlifbasında yazılmışdı.

Siz unimall.az saytına daxil olaraq, həm özünüz, həm də körpələriniz üçün bir-birindən maraqlı və zəngin məlumatlarla dolu olan ensiklopediyaları bir klik ilə sifariş edə bilərsiniz.