Qədim dövrlərdən bəri insanlar, xüsusilə Şərq xalqı pərdəli və simli alətlərdən istifadə edərək, məclislərini, əyləncələrini rəngləndirirlər. Gitarlar isə son dövrlərin ən çox istifadə edilən çalğı alətləridir. Taxta gövdələr üzərində gərilmiş pərdələr, onların üstündəki simlər gitaraları təşkil edir. 6 simdən ibarət olan gitaralar, müxtəlif ağacların gövdələrindən düzəldilə bilər.

Gitarın atası Orta Asiyada yaranan uddur. Əvvəllər ud kimi istifadə edilən gitaralar Orta Asiyadan Avropaya gedərək başqa bir hal alıb. Gitaranın ilk nümunələri İspaniyada yaranmışdı və barmağın sim üzərindəki zərbələrilə ifa edilirdi. Sonradan gitaraya 5 sim daha taxıldı və əvvəllər az olan pərdələrin sayı da 10-a qaldırıldı. Tellər bəmdən zilə doğru “la-re-sol-si-mi” olaraq akordlandı. XVIII əsrin sonlarında isə bəm tərəfə “mi” simi də əlavə edilərək sim sayı 6-ya çatdırıldı. XIX əsrin ortalarında isə Antonio De Torres bu musiqi alətinə yeni bir forma qazandırdı, böyütdü.

Gitarların bir neçə növü var. Görüntü etibarilə klassik gitaraya bənzəsə də akustik gitar daha böyük və yastıdır. Akustik gitaranı simləri poladdan düzəldilir. Buna görə də onun çanağı daha böyük və möhkəmdir. Elektro gitaralarda da simlər poladdan hazırlanır. Oyulmamış gövdəyə sahib olan elektro gitaralarda simə vurulan zərbələr elektrik siqnallarına çevrilir və gücləndiriciyə ötürücülər tərəfindən göndərilir. Əksərən mizrabla çalışır. Bas gitaraların da işləmə prinsipi elektro gitaralarla eynidir. Lakin səsi normal gitaralardan bir oktav qalındır. Bas gitaraların bir çox növü var:  4 telli, 12 telli, 6 telli, pərdəsiz və s. Gitaralar arasında ara səsləri vermək üçün hazırlanan gitaralar pərdəsiz olanlardır. Normal gitaraya çox bənzəsə də, olduqca fərqli bir səs rənginə malikdir. Pərdəsiz gitara 1976-cı ildə Erkan Oğur tərəfindən hazırlanıb. Sonradan bu gitaranın 8 telli, çift saplı elektrik və klassik pərdəsiz kimi növləri hazırlanıb.

Bir-birindən fərqli, keyfiyyətli gitaraları unimall.az saytından sərfəli qiymətlərlə əldə edə bilərsiniz.