Musiqi alətləri xalqımızın milli mənəvi dəyərlərindən biridir. Əksər musiqi alətləri ta qədim dövrlərdən bu günə qədər bizimlə birlikdədir. Bizim ən qədim əcdadlarımız belə qaval çalan daşdan zərb aləti kimi istifadə etmişdilər. Biz bu haqda məlumatı 6 min yaşı olan Qobustan qaya rəsmlərindən əldə edirik. Sadəcə QObustan deyil, başqa bölgələrdə də aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilən daşlar və qayaların üzərində musiqi alətlərinə dair izlərə rast gəlirik. Bu da xalqımızın musiqiyə olan bağlılığını sübut edir. Çalğı alətlər forma və funksiyasına görə simli, nəfəs, zərb və özüsəslənən olmaqla bir neçə qrupa bölünür. Bu alətlərdən32-si simli, 23-ü nəfəs, 16-sı zərb, 17-si isə özüsəslənən alətlərdir.

Saz. Saz simli alətlər siyahısına liderlik edir. Mizrab ilə çalınan saz aşıq və saz-söz sənətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Saz sözünün fars dilində iki mənası mövcuddur: Müntəzəmlik və çalğı aləti. Orta əsrlərdən bu söz musiqi aləti olaraq istifadə edilir. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi saz ozan sənətinin ən məşhur atributudur. Qədim dövrlərdə qopuz olaraq bilinən saz artıq Şah İsmayılın dövründən indiyə kimi saz olaraq bilinir və elə saz formasındadır.

 Tar. Azərbaycanda ən çox tanınan musiqi alətlərindən biri də tardır. Fars dilindən tərcümədə “tar” sim mənasına verir. Tar ilk dəfə Carco şəhərində Türküstan türklərindən Tərxanın oğlu Məhəmməd tərəfindən X əsrdə hazırlanmışdır. Tar indiki halını isə XIX əsrin II yarısında almışdır. Azərbaycanlı Mirzə Sadıq (Sadıqcan) tarı təkmilləşdirən tarzən olmuşdur. Tar təməl olaraq 3 hissədən ibarətdir: çanaq, qol və aşıxlar. Tarın təkmilləşdirilməsi muğamların inkişafını da stimullaşdırıb.

Əgər siz də simli musiqi alətləri əldə etmək istəyirsinizsə, unimall.az saytını ziyarət edə bilərsiniz.