Pyeslər

 ƏvvəlSonra 
Məhsul : 55    Səhifə : 3    

Dünya və Azərbaycanda pyes olaraq yazılan minlərlə möhtəşəm və əvəzedilməz əsərlər mövcuddur. Bu yazımızda məhz öz pyesləri ilə məşurlaşan yazarların kitabları ilə tanış olacaqsınız.

Hüseyn Cavid – Mənim Tanrım gözəllikdir, sevgidir II cild. Kitabın 2-ci cildinə Azərbaycan ədəbiyyatının söz və fikir zadəganı, yazıçı və dramaturq, Azərbaycan Şekspiri, gözəllik və sevgi şairi Hüseyn Cavidin (tam adı Hüseyn Abdulla oğlu Rasizadə : 1882–1941) “Knyaz”, “Səyavuş”, dramları, şeirləri, məqalələri və məktubları daxil edilmişdir.

Fransua Moriak. Seçilmiş əsərləri. Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı, XX əsrin ən tanınmış katolik yazıçılarından biri Fransua Moriak yaradıcılığında məhəbbət mövzusuna geniş yer ayırmış və müxtəlif əsərlərində bu yüksək bəşəri hissi fərqli rakurslardan işıqlandırmağa çalışmışdır. Lakin xristian əxlaqının tələbləri hər dəfə sona qədər gözlənilmədiyindən müəllifin bir sıra əsərləri katolik kilsəsinin qəzəbinə tuş gəlmişdir.

Fransua Moriakın “Seçilmiş əsərləri” kitabında “Keçmiş zamanların yeniyetməsi” və “Sevgi səhrası” əsərləri yer almışdır.

Conatan Svift. Qulliverin səyahəti. XVIII əsrin böyük ingilis yazıçısı Conatan Svift özünün məşhur “Qulliverin səyahəti” satirik – fantastik romanıyla bütün dünyada şöhrət qazanmışdır.

Bu üsyankar ruhlu əsərində müəllif realist parodiya və qrotesk üsulundan məharətlə istifadə edərək, İngiltərə cəmiyyətinin sosial – siyasi mənzərəsiniyaratmış, mütləqiyyəti, saray çəkişmələrini, feodal özbaşınalığını, dağıdıcı müharibələri qətiyyətlə pisləmişdir. Məzəli və ağıllı gülüş Sviftin başlıca mübarizə silahıdır.

Artur Miller. Seçilmiş əsərləri. Dünya dramaturgiyasının klassiki və əfsanəsi hesab edilən Artur Millerin dramları XX əsrin böyük sənət hadisəsi hesab edilirdi. Yazıçının “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan “Seçilmiş əsərləri”ndə onun yaradıcılığının əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən pyesləri oxuculara təqdim edilmişdir.

Millerin pyesləri dramaturgiya ilə nəsrin vəhdətində yazılmışdır. Əsərlərindəki dialoqlar obrazların daxili aləmini açmağa yönəlmişdir.

Millerin, demək olar ki, bütün pyeslərinin qəhrəmanları həyatda özünü tapa bilməyən, taleyin istehzasına tuş gəlmiş insanlardır.

Müasir dünya ədəbiyyatı seriyasına daxil olan bu kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Siz bu və ya digər kitabları unimall.az saytından online olaraq sifariş edə bilərsiniz.