Poeziya (175 Məhsul)

Satıcı : Ovod Kitab Evi
Qismət - Meqapolis Hüznləri Endirim 20%
4.00  M 3.20  M
Satıcı : Ovod Kitab Evi
Tofiq Bayram - Ay anam Bakı Endirim 20%
6.00  M 4.80  M
Satıcı : Kampus Kitab Evi
Atalar sözü və məsəllər Endirim 20%
2.00  M 1.60  M
Satıcı : Kampus Kitab Evi
Bayatılar Endirim 20%
2.00  M 1.60  M
Satıcı : Kampus Kitab Evi
Zəlimxan Yaqub 13 cild Endirim 20%
120.00  M 96.00  M
Satıcı : Kampus Kitab Evi
Nizami Gəncəvi - Xosrov və Şirin Endirim 20%
4.00  M 3.20  M
Satıcı : Kampus Kitab Evi
Nizami Gencəvi - Yeddi gözəl Endirim 20%
4.00  M 3.20  M
Satıcı : Ali vә Nino
Perde Endirim 15%
7.30  M 6.21  M
Satıcı : Kampus Kitab Evi
Elnaz Eyvazlı - Kişi Etirafı Endirim 20%
3.20  M 2.56  M
Satıcı : Kampus Kitab Evi
Nizami Gəncəvi - Leyli və Məcnun Endirim 20%
4.00  M 3.20  M
Satıcı : Kampus Kitab Evi
Xəlil Rza Ulutürk - Seçmələr Endirim 20%
6.50  M 5.20  M
Satıcı : Kampus Kitab Evi
Firdovsi - Şahnamə Endirim 20%
2.50  M 2.00  M
Satıcı : Kampus Kitab Evi
Hacı Arif Buzovnalı - Xəzərim Endirim 20%
5.00  M 4.00  M
Satıcı : Kampus Kitab Evi
Dante Alighieri - İlahi Komedya Endirim 20%
25.00  M 20.00  M
Daha çox göstər

Göstərilib: 24 Toplam: 175

 Əvvəl
1 2 3 4 5 6 7 8
Sonra 
Məhsul : 175    Səhifə : 8    

Azərbaycan poeziyası öz gözəlliyi, sözlərin mükəmməl ahəngi ilə seçilir. Bu yazıda Azərbaycan poeziya yazarlarından, onların poeziyası və seçilmiş əsərlərindən danışırıq.

Əliağa Vahid – Qəzəllər.  Azərbaycanda, eləcə də Yaxın Şərqdə məşhur qəzəl şairi kimi şöhrət qazanmış Əliağa Vahidin yaradıcılıq bioqrafiyası maraqlı və özünəxas cəhətlərə malikdir. Dahi Füzulini özünün böyük ustadı adlandıran Əliağa Vahid onun bədii üslubundan, işlətdiyi əruz bəhrlərindən, təsvir və ifadə vasitələrindən, qafiyə və rədiflərindən bilavasitə faydalanaraq öz yaradıcılığında bədii sözün məna dolğunluğuna, ifadə səlisliyinə nail olmuşdur. Əliağa Vahid qəzəl yaradıcılığında püxtələşdikcə, klassik qəzəl məktəbinin istedadlı davamçısı kimi öz dəsti-xətti ilə seçilmiş, qəzəlləri və satirik şeirləri xalq arasında sürətlə yayılmış, ürəklərə yol tapmış, sevilmiş və dillər əzbəri olmuşdur.

Nigar Rəfibəyli – Məhəbbətim bölünmədi. Nigar Rəfibəylinin “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan “Məhəbbətim bölünmədi” şeirlər kitabına onun 110-dək şeiri, 10-dək seçmə tərcüməsi daxil edilmişdir.
Şairin qələmindən çıxan “Bahar töhfəsi”, “Qərənfil”, “Qara dəniz”, “Ana, mənə mahnı oxu”, “Xəyal”, “Gecə uçan təyyarələr” şeirləri öz poetikliyi, axıcılığı ilə oxucuların diqqətini cəlb edir.
Geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulan bu kitab şeir bilicilərinə yaxşı töhfədir

Bəxtiyar Vahabzadə - Axı dünya fırlanır.  Poeziyamızın qüdrətli nümayəndəsi Bəxtiyar Vahabzadə bütün yaradıcılığı boyu həmişə şeirlərində Vətənini, onun zəhmət adamlarını, təbiətini, insanların daxili aləmini tərənnüm edib. Onun şeirlərində türkçülük, Azərbaycançılıq, xalqına sədaqət, yurduna bağlılıq qeyd olunmalı xüsusiyyətlərdir.
Bəxtiyar Vahabzadənin lirikasını üç hissəyə ayırmaq olar: fəlsəfi lirika, məhəbbət lirikası və təbiət lirikası. Fəlsəfi lirika onun poeziyasının əsasını təşkil edir. Bu şeirlərdə şair öz fəlsəfi düşüncəsini oxucularla bölüşür. Onun təbiət lirikası isə nisbətən azdır. Şairin sevgi şeirləri fəlsəfi lirika ilə təbiət şeirləri arasında həm fəlsəfi məzmunu, həm də mənəvi duyğuları ilə ifadə olunan poetik lirikadır.
Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin bu kitabında müəllifin müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeirləri və poemaları toplanmışdır.