Poeziya

Ramiz Rövşən – Nəfəs
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Unudulmaz sevgi şeirləri
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Ələsgər Əhməd – Bir ovuc suda
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
İlqar Fəhmi – misra misra (şeirlər)
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Əliağa Vahid – Mənə naz et
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Ömər Xəyyam – Rübailər
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Cemal Süreyya – Sevda sözleri
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Rupi Kaur  -süt ve bal
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Bir damla göz yaşı - Kamil Fərəc
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Günel Mövlud - 5 XL
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Səsindən tanıdılar payızı
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Fərid Hüseyn - Bir də heç vaxt
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Elvin Paşa	Qara qutu
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Xəlil Rza Ulutürk - Seçmələr
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Səməd Vurğun - Seçilmiş əsərləri
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Sədi Şirazi - Gülüstan Bustan
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Daha çox göstər

Göstərilib: 24 Toplam: 148

 ƏvvəlSonra 
Məhsul : 148    Səhifə : 7    

Azərbaycan poeziyası öz gözəlliyi, sözlərin mükəmməl ahəngi ilə seçilir. Bu yazıda Azərbaycan poeziya yazarlarından, onların poeziyası və seçilmiş əsərlərindən danışırıq.

Əliağa Vahid – Qəzəllər.  Azərbaycanda, eləcə də Yaxın Şərqdə məşhur qəzəl şairi kimi şöhrət qazanmış Əliağa Vahidin yaradıcılıq bioqrafiyası maraqlı və özünəxas cəhətlərə malikdir. Dahi Füzulini özünün böyük ustadı adlandıran Əliağa Vahid onun bədii üslubundan, işlətdiyi əruz bəhrlərindən, təsvir və ifadə vasitələrindən, qafiyə və rədiflərindən bilavasitə faydalanaraq öz yaradıcılığında bədii sözün məna dolğunluğuna, ifadə səlisliyinə nail olmuşdur. Əliağa Vahid qəzəl yaradıcılığında püxtələşdikcə, klassik qəzəl məktəbinin istedadlı davamçısı kimi öz dəsti-xətti ilə seçilmiş, qəzəlləri və satirik şeirləri xalq arasında sürətlə yayılmış, ürəklərə yol tapmış, sevilmiş və dillər əzbəri olmuşdur.

Nigar Rəfibəyli – Məhəbbətim bölünmədi. Nigar Rəfibəylinin “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan “Məhəbbətim bölünmədi” şeirlər kitabına onun 110-dək şeiri, 10-dək seçmə tərcüməsi daxil edilmişdir.
Şairin qələmindən çıxan “Bahar töhfəsi”, “Qərənfil”, “Qara dəniz”, “Ana, mənə mahnı oxu”, “Xəyal”, “Gecə uçan təyyarələr” şeirləri öz poetikliyi, axıcılığı ilə oxucuların diqqətini cəlb edir.
Geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulan bu kitab şeir bilicilərinə yaxşı töhfədir

Bəxtiyar Vahabzadə - Axı dünya fırlanır.  Poeziyamızın qüdrətli nümayəndəsi Bəxtiyar Vahabzadə bütün yaradıcılığı boyu həmişə şeirlərində Vətənini, onun zəhmət adamlarını, təbiətini, insanların daxili aləmini tərənnüm edib. Onun şeirlərində türkçülük, Azərbaycançılıq, xalqına sədaqət, yurduna bağlılıq qeyd olunmalı xüsusiyyətlərdir.
Bəxtiyar Vahabzadənin lirikasını üç hissəyə ayırmaq olar: fəlsəfi lirika, məhəbbət lirikası və təbiət lirikası. Fəlsəfi lirika onun poeziyasının əsasını təşkil edir. Bu şeirlərdə şair öz fəlsəfi düşüncəsini oxucularla bölüşür. Onun təbiət lirikası isə nisbətən azdır. Şairin sevgi şeirləri fəlsəfi lirika ilə təbiət şeirləri arasında həm fəlsəfi məzmunu, həm də mənəvi duyğuları ilə ifadə olunan poetik lirikadır.
Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin bu kitabında müəllifin müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeirləri və poemaları toplanmışdır.