Makaronun ilk kim tərəfindən hazırlanıb istifadə edildiyinə dair bir çox araşdırmalar aparılsa da, hələ ilk “qəhramanlar” haqqında bir məlumat əldə etmək mümkün olmayıb. Hazırda Romada makaronlara dair bir çox sənədlər yer alsa da, onlar da makaron haqqında lazımi məlumatları verə bilmir. Bizə məlum olan informasiya isə bundan ibarətdir ki, 1292-ci ildə Marko Polo Çindən qayıdarkən özüylə marakon və necə hazırlandığına dair məlumatlar gətirir. Lakin qədim Yunan və Roma mədəniyyətində makaron hazırlanışı və istehlakı haqqında məlumatlar yer almaqdadır. Bu da onu göstərir ki, makaron haqqında məlumat çox qədim zamanlara gedib çatır. Arxeoloji qazıntılar isə makaronun qədim çinlilər və ərəblər tərəfindən də istehlak edildiyini sübut edir. Tarixi qaynaqlara nəzər salsaq görərik ki, çinlilər eramızdan əvvəlki illərdə makaron istehsalına başlayıblar.

XX əsrə qədər makaron İtaliya başda olmaqla Ərəbistan yarımadası və Çində istehsal və istehsal edilirdi. İstehsalın az maddiyyat və zəhmət tələb etməsi, fərqli formalarda və fərqli dadlarla istehsalı makaronu tezliklə insanların sevimlisinə çevirdi. Texnologiyanın inkişafı sayəsində makaron daha keyfiyyətli və ucuz şəkildə istehsal edildi. XX əsrin əvvəllərindən etibarən makaron istehsalında həm texnoloji, həm də keyfiyyət baxımından liderliyi əlində saxlayan İtaliya makaron ixracına başladı. 1913-cü ildə 70 000-dən çox makaron ixrac edən İtaliya o dövrün ən böyük ixrac statistikasına öz imzasını atmışdı. Hazırki dövrdə makaronların istehsalını həyata keçirən tam avtomatlaşdırılmış maşınlar isə 1933-cü ildə Mario ve Cüzeppe Braibanti adlı iki parmalı mühəndislər tərəfindən ixtira edildi.

 Makaron istehsalı bir neçə mərhələdən ibarətdir. Bunlar, təmizləmə, üyüdmə və ələmə, yoğurub forma vermə, qurutma və dincəltmə, soyudub paketləmə.