Liftlər

Liftlər. XVIII əsrdə Velayer adlı bir memar yeni bir avadanlıq inşa etdi. O, öz ixtirasını "uçan mebel" adlandırırdı. Zidd ağırlıq prinsipi ilə tarazlığını qoruyan bu avadanlıq, bir şəxsin onu hərəkətə salmasıyla işə düşürdü. Edaoux adında bir mühəndis isə 1867-ci ildə yeni bir qaldırma vasitəsi ixtira etdi və adını "lift" qoydu.

Liftlər istifadə məqsədlərinə görə yük və sərnişin liftlərinə bölünür. Həmçinin, liftlərin hidrolik, əl, hidro-elektrik kimi növləri də mövcuddur. Hdirolik liftlər. Bu liftlər su təzyiqi ilə çalışır. Lakin dövr inkişaf etdikcə və hər şey texnikalaşdıqdan sonra bu liftlər sıradan çıxmışdır. Elektrik liftlər. Adından da göründüyü kimi bu liftlər elektriklə çalışır. Onlar fərqli böyüklüyə və gücə malikdirlər. İstifadə dairəsi geniş olan elektrik liftlər sayəsində 90-95 qatlı və daha yüksək binaların ən son mərtəbəsinə belə asanlıqla çıxa bilərsiniz. Bu elektrikli liftlərin iş prinsipi olduqca elementardır. Hesablamalarla ölçüsü və müqaviməti məlum olan polad ipin bir ucu lift otağına, digər ucu isə zidd ağırlıq adlandırılan dəmir yükə bağlıdır. Elektrik liftlərdə hər cür xoşagəlməz hadisəyə qarşı təhlükəsizlik tədbiri görülüb.

Sərnişin liftlərinin hazırlanmasında sürət, rahatlıq, dekorasiya, istifadəyə yararlılıq və s. kimi məsələlər nəzərə alınır. Tutumuna görə sərnişin liftləri 240 kq, 320 kq, 400 kq, 630 kq, 800 kq, 1000 kq, 1200 kq, 1600 kq-lıq növlərə bölünür.

Tam avtomatlaşdırılmış və ya manuel idarə edilən liftlər mövcuddur. Belə liftlərdə bəzi səbəblər nəzərə alınaraq qapının açılıb- bağlanması mərkəzdən idarə edilir. Liftlərin bir çox növləri var. Məsələn : Cüt sürət, yaxud VVVF Frekans idarəli mərhələsiz sürət seçimli liftlər, tam avtomatlaşdırılmış mikroprosessor idarəli normal idarəetmə və ya Sellektiv toplamalı, simpleks və ya grup idarəetmə liftlər, linolyum, mərmər, seramika qranit və ya qranit dabanlı liftlər.