Menu

Kabellər (57 Məhsul)

Satıcı : Techmart
6.50  M
Satıcı : Home Baku
24.00  M
Satıcı : Techmart
40.00  M
Satıcı : Techmart
8.00  M
Satıcı : Techmart
0.80  M
Satıcı : Techmart
0.75  M
Satıcı : Techmart
1.95  M
Satıcı : Techmart
1.00  M
Satıcı : Technozone
8.00  M
Satıcı : Techmart
0.60  M
Satıcı : Techmart
6.40  M
Satıcı : Techmart
5.00  M
Satıcı : Techmart
0.80  M
Satıcı : Techmart
0.45  M
Satıcı : ETTA
184.00  M
Satıcı : Technozone
11.00  M
Satıcı : Technozone
10.00  M
Satıcı : Whey
105.00  M
Satıcı : Techmart
0.80  M
Satıcı : Techmart
8.00  M
Satıcı : Techmart
1.00  M
Satıcı : Techmart
45.00  M
Satıcı : Techmart
5.50  M
Daha çox göstər

Göstərilib: 24 Toplam: 57

 Əvvəl
1 2 3
Sonra 
Məhsul : 57    Səhifə : 3    

Bir-birindən izoləedilmiş hermetik örtüklü bir və ya bir neçə damardan ibarət olan, həmçinin qoruyucu örtüyə malik ötürücüyə elektrik kabeli deyilir. Elektrik enerjisi, yaxud siqnallar kabel vasitəsilə müəyyən bir məsafəyə ötürülür. Bəs kabellərdən harda istifadə olunur? Daha çox sənaye müəssisələrində, nəqliyyat və ya digər obyektlərin elektrik enerjisi ilə təchizatında, magistral rabitə xətlərində, şəhər telefon və radiorabitə şəbəkələrində, müxtəlif aparatların elektrik avadanlığında və s.

Elektrik kabelləri cərə-yan keçirən damardan (aliminium və ya misdən hazırlanır), damarları bir-birindən və onları da örtkdən izolyasiya edən təbəqədən, damarları zədələnmədən, rütubətdən soruyan boruşəkilli örtükdən (qurğuşun və ya alimiumda hazılanır) ibarət olur. Qeyd edək ki, qurğuşun az tapıldığı üçün, bu örtük bəzən poladdan hazırlana bilir. Plastik kütlə və rezin izolyasiyalı kabellərdə, adətən, metal örtüklərdən istifadə olunmur. Kabelin örtüyünü də zədələnmədən qorumaq lazımdır. Buna görə də onun səthinə poladdan lent və ya məftil zireh çəkilir. Lakin istifadə şəraitindən asılı olaraq bu zirehin özü də müxtəlif lifli materiallarla qorunur.

Kabeli daha çox 3 növə ayırmaq mümkündür. Koaksial kabel, burulmuş cüt əsaslı kabel və optik lifli kabel kablin 3 əsas tiplərindəndir. Yuxarıda sadaladığımız kabel növlərindən ilk ikisi elektrik siqnalı keçirirlər. Onların tərkibində isə mis naqil mövcuddur. Sonuncu optic lifli kabel isə işıq siqnallarını keçirir. Əsasən şüşə və ya plastmasdan hazırlanır. Kabellərin kodlaşmasında aşağıdakı qısaltmalar istifadə edilir. Slaş-dən öncəki hərf cüt naqillərin, slaş-dən sonrakı hissə isə ümumilikdə kabelin nə cür sarılmasını bildirir. U = unshielded, F = foil shielding, S = braided shielding (outer layer only), Sc = screened, TP = twisted pair, TQ = twisted pair, individual shielding in quads.