İzotonik içki nədir? Izotonik içkilər adətən su, karbohidrat və elektrolitdən ibarətdir və müsabiqəyə qatılan idmançılar tərəfindən yorucu məşq seansları zamanı istifadə edilir. Bu içkilərin istifadəsindəki əsas məqsəd, bədəni normaldan daha tez bir şəkildə rehidrasiya etməkdir. İzotonik içkilər rehidrasiya və qida zəncirini tamamlamaq üçün ideal məhsullardır.

Izotonik içkilər insan orqanizmasında olan mayenin tərkibindəki qida maddələrinin qatılığına bənzər nisbətdə qida maddələri və elektrolitlər ehtiva edir. Mineral sularla müqayisədə izotonik içkilər həm maye kompenentləri, həm də həll olunan qidalar baxımından daha sürətli və səmərəli şəkildə mənimsənilir. Bu səbəblə izotonik içkilər mineral sularla qarşılaşdırıldığında bədəndəki mayenin daha sürətli və səmərəli şəkildə yenilənməsinə kömək edirlər.

Su bütün hüceyrələrin öz fəaliyyətlərini doğru şəkildə yerinə yetirmələri üçün vacib olan ən önəmli komponentdir. Buna görə də, xüsusilə tərləmə və sidik yolu ilə çoxlu miqdarda su itirən insanlar müntəzəm olaraq su içməlidirlər. İzotonik içkilərin tərkibindəki minerallar içilən suyun bağırsaqlardan mənimsənilib qan dövranını asanlaşdıraraq rehidrasiya müddətini tezləşdirmiş olur. İdmanda performans və əldə edilən nəticəyə ən çox təsir edən faktorlardan biri dehidrasiyadır. İzotonik içkilər isə əzələ yorğunluğunu aradan qaldırdığı üçün dehidrasiya prosesinə mane olur. Bu cür içkilər idmançıların performansını 12 % - ə qədər artıra bilir. Bu faiz suda isə 6%-dir. Əzələ yorğunluğuna mane olduqları, dehidrasiya prosesinə mane olub, rehidrasiya prosesini tezləşdirdiyi üçün idmançılar ağır məşq zamanları məhz bu içkilərdən istifadə edirlər.

İzotonik içkilərin faydaları. Bu içkilər tərləmə yolu ilə itirilən mayeni bərpa edirlər. Az miqdarda karbonhidrat və kalori ehtiva edirlər. Əzələ yorğunluğunu gecikdirirlər. Tərləmə yolu ilə itirilən mineral duzların da yenilənməsinə yardımcı olurlar. Əzələlərdə baş verəcək qıcolmaya da mane olurlar.