Din, məxfilik

Rövşən Abdullaoğlu – Əsarət
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Nil Donald Uolş – Tanrı ilə söhbət
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Halil ibrahim Ay – işte Tanrı
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Dinler tarihi 101
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Mehmet Güneş – Masonluğun kanunları
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Erix Fromm – Psixoanaliz və Din
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Əhməd Ağaoğlu	Üç mədəniyyət
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
TANRI İLƏ SÖHBƏT – Nil Donald Uolş
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
İMAM ƏLİ – Corc Cordaq
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Mifin qısa tarixi
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Əbu Əli İbn Sina. Böyük loğman
Qiymət üçün əlaqə saxlayın
Qeybdən insana
Qiymət üçün əlaqə saxlayın

Din və ədəbiyyat bütün dövrlərdə iç-içə olub. Dİn haqqında bir çox alimin yazıları, müdafiələri insanların axtardığı suallara cavab olub. Bu yazımıda bir neçə belə kitabla tanış ola bilərsiniz.

Seyx Seduq – Əməllərin cəzası. “Əməllərin cəzası” kitabı İslam peyğəmbəri və imamlar tərəfindən nəql olunan hədislərin toplusudur. Kitab iki hissədən ibarətdir: Yaxşı əməllərin əvəzi və pis əməllərin cəzası. Oxuculara “Əməllərin cəzası” adı ilə təqdim olunan bu kitab ikinci hissədə qərar tutan hədislərdən ibarətdir. Kitabda pis əməllərə görə verilən dünya və axırət cəzalarından danışılır.

Ziya Sakir – Həzrət Əli. İslam tarixində sanballı yeri və xidmətləri olan, bir fransız tarixçisinin “bəşəriyyətin ən comərd adamı” adlandırdığı Həzrət Əlinin həyatı, tapındığı inanc və apardığı mübarizələrdən söhbət açan bu kitab geniş oxucu təbəqəsi üçün nəzərdə tutulub.

Həzrət İmamın keçdiyi həyat yolu ilə maraqlananlar, ibrətamiz nəsihətlərinin vurğunu olanlar, qəhrəmanlığını örnək sayanlar bu kitabda istədiklərini tapacaqlar.

“Möminlərin Rəhbəri” və “Müsəlmanların ən böyük Öndəri”nin müdrik sözlərinin bir hissəsini və apardığı döyüşləri əhatə edən bu kitab Onun cəsarət, qəhrəmanlıq, elm və fəziləti ilə İslam dininə göstərdiyi xidmətlərdən bəhs eləyir. Kitabın birinci hissəsi ədəbi və akademik araşdırma, döyüşlərdən ibarət ikinci hissəsi isə tarixi roman janrında yazılmışdır.

Dr. Əli Şəriəti – Dua. Dr. Əli Şəriətinin dərin düşüncələrinin və mənəvi dünyasının məhsulu olan “Dua” kitabı onun digər əsərləri içərisində öz parlaqlığı ilə seçilir. Kitabın birinci hissəsində Dr. Şəriətinin tərcümə etdiyi Nobel mükafatı laureatçısı Aleksis Karrelin mövzu dərinliyi ilə insanı heyrətləndirən “La Priere” (Dua) kitabçası yer almışdır. Sonrakı hissələrdə isə Dr. Şəriətinin özünün duanın mahiyyəti, fəlsəfəsi, eşq, ehtiyac və mübarizə kimi məsələlərin müasir nəzəriyyələrlə qarşılaşdırılması və təhlili, müsəlmanlar arasında durğunluğa səbəb olmuş bu mövzulara müəllifin geniş elmi və dünyagörüşü pəncərəsindən orijinal baxışları yer almışdır. Kitabın ən həyəcanlı səhifələri isə Dr. Şəriətinin coşqun, dərdli, fəlsəfi, tənqidi, üsyankar ruhundan pərvazlanan dualarıdır. Əslində isə, bu, dua müstəvisində onun İslam cəmiyyəti ilə bağlı arzularının və qəlb çırpıntılarının təzahürüdür. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.