Azerbaycan xalq nagillari

The golden picture dictionary

Azerbaycan Xalq Nagillari

Azerbaycan xalq nagillari şifahi ədəbiiyata aitdir. Xalaq nağılları hər bir xalqın dünya görüşünü, zülmə qarşı mübarizəsini, ədalət anlayışını, gələcək istəklərini əks etdirir. Həmçinin Azerbaycan xalq nagilaari da Azərbaycanın tarixdən süzülüb bu günə kimi gəlniş düşüncələrini ifadə edir.

Demək olar ki, bütün uşaqların ən sevdiyi məşğuliyyətlərdən biri də nağıla qulaq asmaqdır. Nənələr, babalar, valideynlər və yaxınlar uşaqlara nə qədər çox nağıl danışsalar da uşaqlar bu nağıllardan doymur. Həm də nağılların uşaqlara, onların beyinlərinin inkişafına böuşyük faydaları var. Belə ki, nağıllar uşaqların fantaziyasını inkişaf etdirir. Onlar nağıllara qulaq asdıqca özləri nağıl qəhrəmanlarının yerinə qoyub fərqli düşüncələrə qapılırlar. Biz uşaqlara nağıllar danışdıqca onlara pisi və yaxşını, gözəli və eybəcəri, doğrunu və yalnışı öyrətmiş oluruq. Nağıllar həmçinin uşaqların yaxşı yuxuya getməsinə də köməkçi olur.

Uşaqlar üçün nağıllar danışarkən nağılların uşağın yaşına uyğun olmasına diqqət etmək lazımdır. Bəzən nağıllarda qorxulu hekayələr olur. Belə hekayələr bir-üç yaşlı uşaqlar üçün uyğun deyil. Bu yaşda uşaqlar üçün həm də daha qısa və sadə mövzulu nağıllar danışmaq lazımdır. Çünki onlar uzun nağılların ardıcıllığını izləməkdə çətinlik çəkirlər. Üç-dörd yaşındakı uşaqlar daha uzun nağıllara qulaq asa bilərlər. Bundan başqa nağıllardakı qəhrəmanların sayının çox olması nağılın başa düşülməsində çətinlik yaratmır. Beş yaşdan yuxarı uşaqlar nağılları yaxşı başa düşür. Onlar hətta bəzən nağılların sonunda öz etirazlarını da bildirir.

Nağılların uşaqlarla yanaşı böyüklərə də faydası var. Onlar nağıl oxuyub danışdıqca dünyaya uşaqların pəncərəsindən baxırlar.

azerbaycan xalq nagillari

Azerbaycan Xalq Nagillari

Azerbaycan xalq nagillari məzmununa görə dörd qrupa bölünür. Bu qruplar aşağıdakılardır:

  • Heyvanlar haqqında nağıllar
  • Sehirli nağıllar
  • Tarixi nağıllar
  • Məişət nağılları

Heyvanlar haqqında nağıllara nümunə olaraq ’’Şəngilim, Şüngülüm, Məngülüm’ nağılını göstərmək olar. Bu nağılda qəhrəmanlar heyvanlar olur. Sehirli nağıllara ’Sehirli üzük’’ , ’’Məlikməmməd’’ və sair nağıllararı göstərmək olar. Belə nağıllarda möcüzələr baş verir, qəhrəmanlar sehr köməyi ilə düşmənlərinə qalib gəlir. Tarixi nağıllara ’’İsgəndər və fağır’’-ı nümunə göstərmək olar. Tarixi nağıllarda qəhrəmanlar hökmdar və ya başqa tarixi şəxsiyyət ola bilər. Məişət nağılları real mövzuları əhatə edir. Belə nağıllarda xalqın məişət problemləri təsvir olunur. Bu nağıllara nümunə olaraq ’’Hacının köpəyi’’ nağılını göstərmək olar.

UniMall'da Uşaq ədəbiyyatı kateqoriyasında bir-birindən maraqlı nağıl kitabları yer alır. Bu nağıl kitablarından yararlanıb siz də uşaqlarınızın yaxşı yuxuya getməsini və onların fantaziyalarının inkişaf etməsinə kömək edin.

Mağaza səhifəsi : Ali vә Nino | Kampus Kitab Evi | Login


Oxşar axtarışlar