Azərbaycan klassikası

 ƏvvəlSonra 
Məhsul : 104    Səhifə : 5    

Azərbaycan ədəbiyyatı dünya ədəbiyyatı incilərinə öz tövhələrini vermişdir. XIX əsrin əvvəllərində isə Azərbaycan ədəbiyyatına dünyəvilik, müasirlik nəfəsi gəlmişdir. Bununla belə, qədim adət ənənələr də tamamilə silinib atılmadı. İndiyə qədər də bu müasirlik və adət ənənələrimiz öz ahəngiylə ədəbiyyatımıza rəng qatır. Bu yazıda Azərbaycan klassikası sayılan əsərlərdən danışırıq.

Abbasqulu ağa Bakıxanov – Gülüstani İrəm. A. Bakıxanova qədər, Azərbaycan tarixinə aid zəngin və qiymətli materiallara ancaq pərakəndə halda tarixi və coğrafi əsərlərdə, səyahətnamələrdə, salnamələrdə təsadüf olunurdu. A. Bakıxanov ilk dəfə olaraq, bu pərakəndə materialları toplamış və onlara əsasən «Gülüstani-İrəm» adlı əsərini yazmışdır.

Gülüstani-İrəm XIX əsrin birinci yarısında Azərbaycan tarixi haqqında yazılmış ən dəyərli əsərlərdən biridir. Bu əsər, şübhəsiz, oxucular və Azərbaycan tarixini öyrənənlər üçün qiymətli bir qaynaq olacaq.

Zəlimxan Yaqub - Dünyadan köçən mənəm. Çağdaş Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri olan Xalq şairi Zəlimxan Yaqub yaradıcılığının poetik vüsəti, incə lirizmi və xüsusi pafosu, həmişə xalq yaradıcılığına, xüsusən aşıq şeirinə bağlılığı ilə seçilib. Əslində, onun şair ilhamı həmişə bu iki tükənməz çeşmənin qovşağında qərar tutub. Hər sözündə xalq ruhunu yaşatması, el ədəbiyyatını və klassik irsimizi dərindən bilməsi, yaxşı hafizəsi, iti yaddaşı, geniş bədii duyumu, bulaq kimi çağlayan parlaq və cazibədar nitqi, fərqli dil duyğusu bir şair kimi Zəlimxan Yaqubu fərqləndirən və onu sevdirən əsas əlamətlər idi.
Oxucuların ixtiyarına verilən kitaba şairin sevilib‐seçilən, az qala dillər əzbərinə çevrilən poetik nümunələri daxil etmişik.

Bu və ya digər Azərbaycan klassikası sayılan əsərləri unimall.az saytından online şəkildə sifariş verin, məhsul qapınıza gətirilsin.