Şərablar

Daha çox göstər

Göstərilib: 24 Toplam: 63

 ƏvvəlSonra 
Məhsul : 63    Səhifə : 3    

İçki sevənlərin ən çox üstünlük verdiyi içkilərdən biri də şərabdır. Şərab üzümdən hazırlanır. Üzümün içərisindəki şəkər, su və qabığındakı maya təbii fenrmentasiyanı yaradır. Yetişmiş üzüm dənəsinin qabığı qırılarsa içindəki şəkərli su qabığındakı təbii maya ilə birləşir və fermentasiyaya girir. Şərab da məhz bu fermentasiyanın məhsuludur. Şərabın necə hazırlandığını bilmək üçün bu yazımıza diqqət yetirin.

Məhsul yığımı dövrü. Yetişmiş üzümlərin toplandığı zamana məhsul yığımı dövrü deyilir. Şərabın keyfiyyəti və cinsi istifadə edilən üzümün doğru zamanda yığılmasından çox asılıdır. Çünki üzüm yetişdikcə içindəki şəkər miqdarı da artır. Şərabın içindəki alkoqol üzümün şəkərindən yaranır. Buna görə də 11 dərəcəlik alkoqol əldə etmək üçün üzüm doğru zamanda yığılmalıdır. Məhsul yığımı əl ilə olmalıdır. Xarab olan, turş üzümlər ayrılmalı, üzümün torpaqla təmasına mane olunmalıdır.

Müəssisəyə daşımaq. Burda əsas məsələ üzümün daşınarkən xarab olmaması, əzilməməsi və çirklənməməsidir. Buna görə də yığılan şərablar ən qısa müddətdə və ən az zədələnəcək şəkildə hazırlanacağı müəssisəyə gətirilməlidir.

Üzümün sapını ayırmaq. Qara üzümlər adətən saplaqlarından ayrılmır. Çünki şəraba turşaşirin dadı verən saplaqdakı tannin maddəsidir. Lakin ağ üzümlərin saplaqlarından istifadə edilmir, çünki bu, şəraba acı bir tam verir.

Əzmə və maserasiya. Üzümlər maşın vasitəsilə çərdəkləri qırılmayacaq şəkildə əzilir və daha sonra bir müddət gözlədilir. Bu, fermentasiyanın daha yaxşı keçməsi üçündür.

Pres. Üzüm suyunu əzdikdən sonra pres maşınlarına alırlar. Bir daha lakin daha yavaş şəkildə əzilən üzümlərdən alınan maddə acı və turş olur.

Filtirasiya və mayalanma. Əzmə zamanı suyun içində olan sap, qabıq, toz, bakteriya kimi maddələr filtirasiyadan keçir və təmizlənir. Mayalanma dövründə isə üzümdən alınan maye şəraba çevrilir. Üzümün içindəki şəkər şərab mayası tərəfindən etik alkoqol və karbondioksitə çevrilir və beləliklə şərab əldə edilir.

Dncəlmə. Bu dövrdə şərabın istifadə müddəti anlaşılır. Elə şərablar var ki, onlar gözlədilməyə uyğun deyil, bəzi şərablar isə bir neçə ildən sonra istifadəyə yararlı olur. Yəni, hər gözlədilmiş şərab yaxşı şərab olmaya bilər.

Durultma. Fermentasiyadan sonra əldə edilən şərablar görüntü cəhətdən bulanıq və olduqca sərt və acı bir dada malikdir. Durultma dövründə isə şərabın görüntü və dadına pis təsir göstərən fermentlər çökdürülərək şərabdan ayrılır.

Bütün bu işlərdən sonra soyutma, kristallaşdırma, filtirasiya və şüşələmə dövrü gəlir. Bu proseslərdən sonra şərab şüşələrə yığılır və bazara təqdim edilir.