Manej və xadunokdan nə zaman istifadə edilməlidir? Əvvəla onu qeyd edək ki, manej və xadunok bir-birindən fərqli şeylərdir. Həkimə müraciət edərkən də, əslində hansı haqda məlumat almaq istədiyinizi deməlisiniz ki, doğru məlumat alasınız. Manej görüntü cəhətdən kravata bənzəyir, lakin uşaq onun içində oynayır, kənarlarını tutaraq ayağa qalxmağa, gəzməyə çalışır. Yəni bunda uşaq daha çox özü çalışır. Lakin xadunok bir növ gəzən stuldur. Uşağı xadunokun içərisinə oturdursuz və o ayaqlarını itələyərək gəzir. Lakin xadunok uşağı tutduğu üçün yıxılmır.

Uşaq nə qədər gec gəzsə, onun skelet sisteminin inkişafına o qədər vaxt qalır. Yəni, bədənin ağırlığı skeleton inkişaf etdiyi dövrdə onun üzərinə düşdüyü üçün hər hansısa bir problem yaranmır. Xadunok da bədənin müəyyən kütləsini skelet sisteminin üstünə salmağı stimullaşdırdığı üçün, 9 aydan tez xadunokdan istifadə etmək olmaz. Əks təqdirdə uşağın skelet sistemində problemlər yaranacaq. Xadunokdan istifadə edərkən uşağın hərəkət sahəsini məhdudlaşdırın ki, təhlükəli vəziyyətlər yaranmasın.

Manej haqqında nə deyə bilərik? Uşaq artıq sərbəst qarnı üzərində dayana bilirsə, çevrilə bilirsə onu manejə qoya bilərsiniz. Lakin diqqət edin, uşağı manejə qoyub, saatlarla ondan ayrı dayanmayın. Çünki uşaq sizi itirmək qorxusuyla üzləşir. Buna görə də manejdən uzaqlaşır. İstəyir ki, daima siz yanında olasınız. Uşağı manejə qoysanız, tez-tez onu gəlib götürün qucağınızda gəzdirin. Yanında olduğunuzu ona hiss etdirin. Maneji uşağın evinə çevirməyin. Yəni, yemək, yatmaq, oynamaq kimi fəaliyyətləri manejin içərsində etməyin. Bu, uşağın sizdən də uzaqlaşmasına, istəməzlik duyğusuyla depresiyaya düşməsinə səbəb ola bilər. Bütün bunlara əməl edildikdə, manej uşağın oyun ərazisinə çevriləcək, siz işlərinizlə məşğul olarkən, o da oyun ərazisində xoşbəxt olacaq.