HÜQUQİ XİDMƏTLƏR - C&S Group

HÜQUQİ XİDMƏTLƏR - C&S Group

Qiymət üçün əlaqə saxlayın
072117-18278
Zəng et
Məhsula baxış sayı:  734

Təsvir

HUQUQI XIDMETLER - C&S Group

1. Hüquqi şəxslərin (şirkətlərin) təsis edilməsi və dövlət qeydiyyatına alınması üzrə xidmətlər:

- hüquqi şəxslərin (xarici hüquqi şəxslərin), onların filial və nümayəndəliklərinin dövlət qeydiyyatına alınması;

- təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin (qanuni təmsilçi, ünvan, təsisçilərin, nizamnamə kapitalındakı payların, hüquqi şəxsin adının və təşkilatı hüquqi formasının dəyişdirilməsi) və qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin qeydiyyata alınması;

- nizamnamə kapitalındakı payların digər şəxslərə keçməsinin həyata keçirilməsi;

- hüquqi şəxsin yenidən təşkili;

- hüquqi şəxsin, xarici hüquqi şəxsin nümayəndəlik və ya filialının ləğvi və reyestrdən çıxarılması və s.

2. Bütün növ mülki hüquqi əqdlərin vahid formasının hazırlanması və hüquqi ekspertizası (hüquqi rəylərin verilməsi);

3. Nikahın pozulması (boşanma), aliment, əmlak bölgüsü və digər ailə-nikah məsələlərinin hüquqi həlli;

4. Əmək mübahisələrinin həlli;

5. Müəssisələrin kadr işinin təşkili və hüquqi ekspertizası;

6. Miqrasiya məsələlərinin hüquqi həlli.

7. Vergi və Maliyyə hüquq sahəsində hüquqi xidmətlərin göstərilməsi və sair.

Maliyyə hüququ

Təqdim etdiyimiz bu xidmətlər adətən kredit, lizinq, ipoteka, bank mübahisələri, investisya və siğorta kimi maliyyə yönümlü sahələri əhatə etməkdədir. Siz bu sahədə qarşılaşdığınız hüquqi çətinlik və problemlərin həllinə Azlegal hüquq firmasının peşəkar hüquqşünasları ilə nail ola bilərsiniz.

Vergi münasibətləri

Vergi qeydiyyatı və uçotu; Fəaliyyətinizə və gəlirlərinizə qanunla müəyyən edilən qaydada vergi növünün seçilməsi; Vergi qanunvericiliyinin tətbiqi ilə bağlı ətraflı məsləhət xidmətləri: Azərbaycan Respublikasında vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimə və maliyyə sanksiyaların məhkəmə və inzibati qaydada mübahisələndirilməsi; Vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsini (VÖEN) almaq; Vergi orqanlarının tələblərinin, habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin qanuni fəaliyyəti haqqında məsləhətlərin verilməsi; Həmçinin, vergi münasibətləri zamanı yaranan digər mübahisələrin həlli.

Əmək hüquq münasibətləri üzrə:

- əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində hüquqi xidmətlər;

- əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin əmək hüquqlarının tənzimlənməsi;

- əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqan ilə yaranmış problemlərin həlli;

- kollektiv müqavilə və sazişin hazırlanması, bağlanması və yerinə yetirilməsində ekspert qismində iştirak və zəruri məsləhət və rəylərin verilməsi;

- əmək müqaviləsinin tərtibi və onun elektron qeydiyyatdan keçirilməsi;

- əmək şəraiti, əmək funksiyalarının müəyyən olunması ilə bağlı hüquqi xidmətlərin göstərilməsi;

- işçilərin və iş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsinin tənzimləməsində hüquqi xidmətlərin göstərilməsi;

- əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin və işəgötürənin hüquqlarının müdafiəsi;

- müəssisədə işçilərin ixtisar aparılmasının hüquqi tənzimlənməsi ;

- kadr kargüzarlığının aparılması;

- əmək və icra intizamının təmin edilməsi qaydalarının hüquqi tənzimlənməsi;

- işəgötürən və işçinin qarşılıqlı maddi məsuliyyətlərinin müəyyən edilməsinin hüquqi tənzimlənməsi;

- əməyin mühafizəsinin hüquqi, təşkilati-texniki və maliyyə təminatının hüquqi tənzimlənməsi;

- kollektiv əmək mübahisələrinin həlli qaydalarının hüquqi tənzimlənməsi;

- fərdi əmək mübahisələrinin həlli qaydalarının hüquqi tənzimlənməsi;

- işçilərin sosial sığorta olunmasının tənzimlənməsi;

- əmək qanunvericiliyinin pozulmasından irəli gələn hüquqi problemlərin həlli və s.

Kateqoriyaları

Rəylər

Rəy yoxdur

Digər təkliflər